Pădurea Siemens

La finalul primăverii anului 2024 am plantat  o nouă pădure. Pădurea Siemens, înființată de echipa noastră cu sprijinul Siemens România, numără astăzi 10.000 de puieți de frasin, ulm și salcâm, plantați pe o suprafață de 2 hectare, la Vânătorii Mici, jud. Giurgiu.

Noua pădure va contribui la regenerarea solurilor degradate din această zonă, care au nevoie de intervenție cât mai rapidă! Împăduririle pot să oprească și să atenueze fenomenul de deșertificare și să favorizeze regenerarea naturală a acestora.

Siemens Romania își asumă un angajament ferm pentru protejarea mediului. În acest sens, propune soluții inovatoare care abordează provocări în domeniile protecției mediului, decarbonificării, sănătății și siguranței, care au un scop clar: să facă din planeta noastră o lume mai locuibilă, mai durabilă și mai incluzivă.

Compania face eforturi continue de protecție și conservare a mediului, care includ reducerea impactului asupra mediului de-a lungul întregului lanț valoric. Acestea variază de la programe de neutralitate climatică și de eficiență ecologică, la inițiative inovatoare și holistice de poluare zero și de economie circulară.

Proiectul Pădurea Siemens reprezintă o continuare a acestor demersuri și demonstrează încă o dată angajamentul companiei pentru mediu și responsabilitate socială, precum și implicarea acesteia pe termen lung în comunitate. Alături de Siemens România, transformăm prezentul pentru un viitor mai bun!